Az ígéret ellenére, a kormány nem cselekszik

0
994

A szakhatósági vizsgálatok eredményei azt bizonyítják, hogy az emberi egészségre különösen ártalmas, azbeszttartalmú veszélyes hulladékok találhatóak a szakszerűtlenül lebontott selypi cementgyár területén.

A korábbi ígéretekkel ellentétben még mindig nem történt meg a törmelékek lefóliázása és elszállítása, a gyárterület tulajdonosa is eltűnt, a területet sem őrzik.

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség végzett vizsgálatot.

A szakértő által 87 anyag-mintavételezéssel, majd laboratóriumi anyagösszetétel vizsgálatával megállapította, hogy a “tárgyi ingatlanokon, a talajfelszínen lévő építési-bontási hulladékok között fellelt azbeszttartalmú anyagok (azbeszt tartalmú veszélyes hulladékok) igazoltan keveredtek az építési-bontási hulladékokkal”.

Víg Zoltán, Lőrinci polgármestere azt nyilatkozta, hogy a kiporzás megakadályozása – sokkal inkább csökkentése – érdekében, szárazabb napokon lajtos kocsikból locsolják a közel kéthektáros gyárterületet, azonban az eljárás hatékonysága megkérdőjelezhető.

Mint ahogy megkérdőjelezhető az is, hogy ezt a tevékenységet elvégezték-e, hiszen a környéken élők még egy lajtos kocsit sem láttak a területen.

2014 év áprilisában a Környezetvédelmi Felügyelőség ígéretet tett arra, hogy “kényszervégrehajtás” keretében védőfóliával borítják be az egész területet, a törmeléket szeptemberig szétválogatják és elszállítják ? sem a fóliázás, sem pedig a törmelék elszállítása, a mai napig nem történt meg.

Korózs Lajos több ízben szólalt fel a parlamentben, az üggyel kapcsolatban, de érdemi választ ott sem kapott. Ez évben is többször látogatott el Zagyvaszántóra, és nézte meg azt, hogy valójában nem történik semmi.

Megkérdeztük, mi a véleménye erről az egész azbeszt ügyről, és a következőket mondta.

Azt azért sejteni lehet, hogy ezer szállal szövődik össze Tolnainé és Víg Zoltán családja. Lehet, hogy nem volt véletlen az ügy tologatása?

Hivatalosan Tolnai Jánosné dr. Szatmári Katalin az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség főigazgatója volt. Valójában se diplomája, se doktori címe, a nyelvvizsgáját is csak hazudta.

Egy hazug kormányhivatalnok, egy cinikus miniszter és egy köpönyegforgató Lőrinci polgármester a ?cirkuszi porondon?.

Volt egy vezető kormánytisztviselő, hivatalosan Tolnai Jánosné dr. Szatmári Katalin, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, azaz a legmagasabb szintű magyar zöldhatóság főigazgatója. Sajátos üzleti és politikai múlttal, botrányos személyzeti politikával, törvénytelenül működő hivatallal.

Az is kiderült róla, hogy doktori címe semmilyen formában nem felel meg a magyar jogszabályoknak, az a papír, amit lobogtat, a vitrinbe kitehető, de Magyarországon ? a Magyar Akkreditációs Bizottság szerint ? doktorátusként nem értelmezhető.

Ez nem akadályozta abban, hogy doktorként jegyezzen hivatalos dokumentumokat, és a doktori címet szerepeltesse hivatalának honlapján is.

Aztán itt van az azbeszt ügy: Tolnainé többször látogatott Lőrincibe. Tanulmányokat lobogtatott, s amikor baj lett, mindent elfelejtettek, ő is, és Víg Zoltán is. Felelősséget, hivatali kötelességet, tisztességet, stb.

Ezer szállal szövődik össze a két család, Tolnainé és Víg Zoltán családja.

Víg Zoltán lánya Tolnainé szárnyai alatt dolgozott és dolgozik ma is a hatóságnál.

Már kérdeztem Víg Zoltánt, most ismét kérdezem.

  1. mi köze van Tolnainénak Víg Zoltán polgármesterhez és az azbeszt ügyhöz?
  2. Mi köze van Víg Zoltán lányának Tolnainéhoz?
  3. Mi köze van Tolnainé fiának Víg Zoltán lányához?…