Mentőexpedíció

0
760

Avagy kik óvják, védik Horváth Richárdot?

Kedves Olvasóink!

A cím olvasásakor (Mentőexpedíció) bizonyára sokaknak a Matt Damon főszereplésével 2015-ben készült film jut eszükbe. Higgyék el nekem, hogy ennek a produkciónak a tartalma és fordulatai eltörpülnek amellett, amit az elmúlt hónapokban láthattunk és sokan Szabó-Horváth duó viszályának gondolnak.

Mint köztudott, az újjáalakított fidesz szervezet apropóján Szabó Zsolt tett olyan kijelentéseket, miszerint Horváth Richárd alkalmatlan, mint polgármester.

Bármennyire is nehezemre esik, most igazat kell neki adnom!

Horváth Richárd erre a tényközlésre reagált a helyi „Horváth médiában” úgy, mint a Hatvan TV és a Hatvani Hírlap nyomtatott és digitális változatában. Szabót vádolta az ellenségeskedésért és azzal is, hogy a hatvani pályázatok nem nyernek. „Mégsem kaphatta meg Hatvan a jól megérdemelt támogatást, mert Szabó Zsolthoz és Tóth Csabához kötődő megyei közgyűlés jelezte, hogy nem támogatja Hatvan pályázatait.” (2016. augusztus 29. www.hatvanihirlap.hu).

. A polgármester nyilatkozatában konkrét számokat is említett.

Természetesen, mint minden oda-vissza mocskolódás következmény nélkül maradt volna, ha erre a kijelentésre Érsek Zsolt, mint a Heves Megyei Önkormányzat képviselője – a hatvaniak és a tisztánlátás érdekében – rá nem kérdez a megyei közgyűlésben. Miután ezt az állítást mindenki és minden szinten cáfolta, nem maradt más, mint közadatot kérni ezzel kapcsolatban.

Hatvan város jegyzőjét kérdeztem többek között arról, hogy összesen hány darab pályázat került beadásra 2016. évben, valamint ezek címéről és tartalmáról. Természetesen megkérdeztem, hogy ezek közül mennyi került elbírálásra és elutasításra és milyen indokkal stb.

Hamarosan megérkezett a jegyzői válasz és a kért kimutatás.

Ebben egyértelműen választ kaptunk arra, hogy a táblázatban szereplő 39 pályázatból a nyilatkozat időpontjában 30 állt értékelés alatt, négyet utasítottak el és öt nyert támogatást. A nyilatkozat és a közadat megérkezése közti időben, az értékelés alatt állók közül még egyet elutasítottak.

A közadatból nyilvánvalóvá vált, hogy a polgármester által elmondottak nem fedik a valóságot, ezért Érsek Zsolt kezdeményezte, hogy az ügy tisztázása érdekében az október 5-i megyei közgyűlésre Horváth Richárdot hívják meg.

A furcsaságok már innen elkezdődnek! Amennyiben ugyanis ezt komolyan tisztázni akarták volna, akkor meghívják Érsek Zsolt kérésének megfelelően Hatvan polgármesterét, de információink szerint ez nem történt meg.

Itt mód és lehetőség lett volna, hogy a polgármester is elmondja véleményét, érvekkel támassza alá kijelentését, illetve a megyei közgyűlés elnöke (Szabó Róbert) és alelnöke (a nyilatkozatban hírbe hozott Tóth Csaba) erre reagáljon.

Napirend előtti hozzászólásában Érsek Zsolt „Heves megyei közgyűlés tekintélyének megőrzése” címmel kifejtette álláspontját, mely szerint, ha Horváth Richárd állítása, hogy négy esetben rontották Hatvan esélyeit a pályázat megváltoztatásával, mintha direkt azért változtatták volna meg, hogy Hatvan ne nyerhessen nem igaz, akkor a közgyűlés határozatában utasítsa vissza az alaptalan és sértő megjegyzéseket.

A hozzászólást itt láthatják és hallhatják.

Ezt követően a szavazásnál tárult elénk az igazi mentőexpedíciót teljes terjedelmében! A négyfős jobbikos frakcióból hárman szavaztak, miután egy képviselő távol volt. A szavazó három jobbikos  viszont tartózkodott, ezzel mentve Horváth Richárdot és mintegy elismerve, hogy Horváth állításai igazak. Innentől kezdve a demokratikus baloldal képviselői (2 fő MSZP, 1 fő DK) és az állítást magukra sértésnek tartó (4 fő fidesz) szavazata kevés volt. A négy fő nemmel szavazó fideszes és a tartózkodó három jobbikosok miatt patthelyzet alakult ki, konkrétan, a jelen lévőknek csupán 50%-a szavazta meg Érsek Zsolt előterjesztését, mely kevésnek bizonyult (7 igen, 4 nem, 3 tartózkodás, 1 fő távol). A nemmel szavazók mindegyike, úgymint Csík Balázs (Heves), Kómár József (Heréd), Tóth Csaba (Hatvan!) és Szabó Róbert elnök a politikai vélemények szerint Szabó Zsolthoz köthetőek.

DR: JUHÁSZ ATTILA SIMON Igen
ÉRSEK ZSOLT Igen
DR. GONDOS ISTVÁN Igen
HEGEDÜS JÁNOS JÓZSEF Igen
KOVÁCS BÉLA Igen
OROSZ BÁLINT JÁNOS Igen
TÓTH JÓZSEF Igen
CSIK BALÁZS Nem
KÓMÁR JÓZSEF Nem
SZABÓ RÓBERT Nem
TÓTH CSABA Nem
DUDÁS RÓBERT Tartózkodott
ORBÁN GÁBOR GYULA Tartózkodott
SZŰCSNÉ MAJOR ILDIKÓ Tartózkodott
FARAGÓ TAMÁS Távol

Akkor most jogosan kérdezhetem, hogy ki érti ezt a helyzetet? A sokak által a fidesz segédcsapatának tartott jobbikosok, a Szabó Zsolthoz köthető fideszes képviselők segítségével mentik meg Horváth Richárdot a negatív ítélettel szemben?

Ebből sok következtetés levonható:

  • Amennyiben szükséges, a mindenkori fideszes vezetés számíthat jobbikos csatlósaira.
  • Szabó és Horváth a háttérben maguktól vagy felsőbb utasításra kibékültek.
  • Szabó félt attól, hogy Horváthnak lehetősége lesz, hogy állításait bizonyítsa, ezért embereit a nemmel történő szavazásra utasította.

Kedves Olvasóim!

Magam ezt a három lehetőséget állítottam fel, de dönteni nem tudok, mert az is lehet, hogy van egy olyan negyedik, amiről nincs ismeretünk. Véleményem az, hogy a fidesznek az a politikája, miszerint a lopáson, és a hatalomhoz való görcsös ragaszkodáson alapszik a létük, könnyen teremt olyan helyzetet, mikor a táboron belüli ellenségek kifelé falazni kénytelenek egymásnak.

Egy biztos azonban! Ennek a mocskos, maffiaszerű, fideszes belháborúnak Hatvan látja kárát. Kérdés, hogy ennek 2018. és 2019. után lesznek-e következményei? Rajtunk múlik!