EU-s költségvetés: a Parlament új saját uniós bevételi források bevezetését kéri

0
258

A Covid19 okozta károk enyhítését célzó gazdaságélénkítő csomaghoz, és az EU hosszú távú költségvetéséhez megfelelő pénzügyi háttér kell, amihez új bevételi források kellenek – véli az EP.

A koronavírus-járvány példa nélküli mértékben sújtja az európai társadalmat és gazdaságot. Az Európai Bizottság előrejelzése szerint az EU gazdasága 2020-ban 8,3%-kal zsugorodik. Az Unió már számos rendkívüli intézkedést hozott a válság kezelésére, de a legnagyobb eszköz a tagállamok kezésben a helyreállításra és egy zöldebb Európa létrehozására törekvő, új hosszú távú költségvetés.

A helyreállítás finanszírozása

Az EU 2021-2027 közötti költségvetésére a koronavírus-járvány kitörése miatt az Európai Bizottság 2020 májusában új javaslatot dolgozott ki. A világjárvány miatti válság kezelése érdekében a Parlament már áprilisban és májusban elfogadott állásfoglalásaiban nagyszabású helyreállítási és újjáépítési csomagot kért az európai gazdaság fellendítéséhez és a válság által leginkább sújtott európaiak támogatásához. A Parlament felhívására válaszul az Európai Bizottság 750 milliárd eurós helyreállítási tervet javasolt.

A Parlament és a Tanács megvitatja az új javaslatot, és tárgyalások során kialakítja annak végső formáját.

A 750 milliárd eurós csomaghoz az EU-nak módosítania kellett az uniós költségvetés finanszírozására vonatkozó szabályokat. Az EU hitelképességének javítása és az adósság későbbi hatékony visszafizetése érdekében a Bizottság azt javasolja, hogy az Unió növelje a tagállamoktól érkező források maximális összegét. A Parlament várhatóan nyár után fogadja el véleményét a javaslatról. Ahhoz, hogy életbe lépjen, az összes tagállamnak jóvá kell hagynia és ratifikálnia kell.

Új bevételi forrásokat sürget az EP

Az EU költségvetésének bevételi forrásain (más néven saját források) már több évtizede nem változtatott az Unió. Ide tartoznak a vámok, valamint a héa-bevételeken és a bruttó nemzeti jövedelmen alapuló nemzeti hozzájárulások. Az évek során a Parlament többször is a saját források rendszerének reformját kérte.

Ahogy Európa dolgozik a koronavírus okozta károk helyreállításán, az EP-képviselők sürgetik az új bevételi források bevezetését, amelyek fedezik a helyreállítási terv költségeit, megakadályozzák az EU költségvetési kiadásainak gyors csökkentését, és biztosítják, hogy a mostani helyreállítási terv ne rójon terhet a következő generációra.

A Parlament szerint lehetséges új saját forrásként a következők jöhetnek szóba:

közös konszolidált társaságiadó-alap;
a digitális szolgáltatások megadóztatása;
pénzügyi tranzakciós adó;
a kibocsátáskereskedelmi rendszerből származó jövedelem;
a műanyag-hozzájárulás; és
az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus.

A Parlament ragaszkodik az összes visszatérítés és korrekció eltörléséhez.

Az európaiak szerint növelni kell az uniós költségvetést

A hosszú távú költségvetéssel kapcsolatos bármely döntéshez az EP-képviselők jóváhagyása szükséges, és a Parlament szerint az új bevételi források bevezetése a megállapodás alapvető feltétele. A Parlament kérésére 2020 júniusában készült új felmérés szerint az európaiak többsége (56%) úgy véli, hogy az EU-nak növelnie kéne a pénzügyi forrásait, hogy enyhíteni tudja a koronavírus-járvány okozta károkat.

A Tanács költségvetésre vonatkozó javaslatára a július 17-18-i uniós csúcs előtt Johan Van Overtveldt, az EP költségvetési szakbizottságának elnöke elmondta, hogy a helyreállítási tervvel kapcsolatos pozitív lépések nem szabad, hogy a hosszú távú költségvetés és a saját források reformjának kárára történjenek. Szerinte az olyan alapvető uniós programokat, mint például a Horizon Europe, vagy az Erasmus+ csökkentik már így is tovább. Hangsúlyozta, hogy az EU hosszú távú célkitűzései nem szűntek meg a Covid19-járvány kitörésével, ezért nem szabad feladni azokat.

Valérie Hayer (Renew Europe, francia), az EP saját források reformjáért felelős egyik képviselője szerint szükség van egy kötelező erejű ütemterv kijelölésére van szükség a saját bevételi források reformját tekintve, emellett pedig a tagállamoknak egyértelműen ki kell jelenteniük, hogy támogatják.

José Manuel Fernandes (néppárti, portugál), az EP saját források reformjáért felelős másik képviselője szintén a kötelező erejű reformot támogatja: „Azt akarjuk, hogy az új saját forrásokból származó összeg elegendő legyen a helyreállítási terv kamatainak fizetésére.

Az ok egyszerű: nem akarunk terhet rónia az európai polgárokra”.

Ha a tagállamok megegyezésre jutnak, akkor megkezdődhetnek a tárgyalások az EP-vel, amelynek jóvá kell hagynia a költségvetést, ahhoz, hogy az életbe lépjen. A jelenlegi hosszú távú költségvetés 2020. december 31-ig érvényes.

<iframe allowfullscreen allow=”fullscreen” frameborder=”0″ src=”https://multimedia.europarl.europa.eu/x_N01-PUB-200713-ORMF_ev?p_p_state=pop_up&lang=hu&autoplay=off” width=”640″ height=”360″></iframe>